O objednanej službe spíšte dohodu

Podnikáte a vaše obchodné priestory potrebujú pravidelnú kontrolu odborníka. Vtedy je vhodné poistiť sa príkaznou zmluvou. Čo všetko by v nej nemalo chýbať, uvádza priamo v jej vzore Pavel Šteiner, advokát z advokátskej kancelárie Steiner & Associates.

Príkazná zmluva môže byť nielen písomná, ale aj slovná. Ak má písomnú formu, nesmiete vynechať dôležité detaily plynúce pre obe strany. Ktorých povinností sa to týka, vysvetľuje Martin Táby z advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC.

1. Súčasťou príkaznej dohody je aj odmena. Ako by mala byť uvedená?
V písomnej príkaznej zmluve treba k týmto náležitostiam pridať aj všeobecné údaje písomných dokumentov, ako sú identifikácia zmluvných strán, podpis, dátum uzavretia a dátum účinnosti zmluvy. V písomnej zmluve sa odporúča aj presne špecifikovať vec alebo službu, ktorá sa má obstarať. Odmena v zmluve nemusí byť uvedená. Príkazca musí príkazníkovi poskytnúť odmenu iba vtedy, ak bola dohodnutá alebo je obvyklá. Príkladom je advokát, ktorý poskytuje svoje služby obyčajne za odplatu, ktorú hradí klient. Ten tieto služby nemusí zaplatiť len vtedy, ak mu právneho zástupcu pridelil súd, a vtedy advokát dostane náhradu za vykonanú činnosť od štátu.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Nenechajte sa obmedzovať

Vzory dokumentov sú exkluzívnym obsahom balíka DIGITAL PREMIUM. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k sekcii Vzory dokumentov, zakúpte si balík DIGITAL PREMIUM.