Kupujete ojazdené auto? Dbajte na detaily

Kupujete ojazdené auto a chcete mať istotu, že nenaletíte špekulantom, ktorí sa ho chcú zbaviť? V každom prípade advokát Slavomír Rabatin, konateľ advokátskej kancelárie Raslegal, radí, aby ste to nerobili bez zmluvy, a odporúča tiež, čo by v nej nemalo chýbať.

Osem vecí, ktoré by ste nemali opomenúť pred kúpou auta

1. Zmluvnou stranou kúpnej zmluvy môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba. Ak je vozidlo predmetom podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo sa nadobúda do podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov, uvedú sa všetci spoluvlastníci.

2. K predaju alebo kúpe motorového vozidla dochádza na základe kúpnej zmluvy, v ktorej sa jedna zmluvná strana – predávajúci – zaväzuje odovzdať predmet kúpy, v našom prípade motorové vozidlo, druhej zmluvnej strane – kupujúcemu –, a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

3. Podstatnými náležitosťami každej kúpnej zmluvy, teda to, čo musí každá kúpna zmluva o prevode motorového vozidla obsahovať, je okrem označenia zmluvných strán aj vymedzenie predmetu kúpy – motorového vozidla – a určenie kúpnej ceny. Odporučiť však možno dojednanie aj iných zmluvných podmienok, ako je napríklad moment odovzdania motorového vozidla, okamih prechodu vlastníckeho práva, zodpovednosť za chyby, moment prechodu nebezpečenstva škody a podobne.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Nenechajte sa obmedzovať

Vzory dokumentov sú exkluzívnym obsahom balíka DIGITAL PREMIUM. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k sekcii Vzory dokumentov, zakúpte si balík DIGITAL PREMIUM.