Darujte byt deťom a ostaňte v ňom

V kombinácii s darovaním bytu si rodičia ako protihodnotu chcú neraz zabezpečiť, aby ich obdarovaný potomok doopatroval. Jednou zo základných náležitostí darovacej zmluvy je však jej bezodplatnosť.

Darovacia zmluva by nemala obsahovať žiadnu podmienku, ktorou by ste podmieňovali darovanie bytu. Ak by v zmluve bola, v lepšom prípade by sa na ňu neprihliadalo. V tom horšom by mohla byť taká zmluva považovaná za neplatnú. „Samozrejme, jednostranný prísľub obdarovaného, že sa o darcu postará, ako prejav jeho vďaky, sa vylúčiť nedá. Išlo by však o jednostranné a právne nevynútiteľné vyhlásenie,“ upozorňuje advokát Slavomír Rabatin, konateľ advokátskej kancelárie Raslegal.

Pri prevode bytu nie je možné urobiť jednotný vzor, lebo každý byt a bytový dom je iný. Preto odporúčame vychádzať z textu zmluvy, na základe ktorej darca byt nadobúdal. Mali by v nej byť všetky technické a konštrukčné detaily, ktoré sú v každom dome iné, a preto sa nedajú paušalizovať.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Nenechajte sa obmedzovať

Vzory dokumentov sú exkluzívnym obsahom balíka DIGITAL PREMIUM. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k sekcii Vzory dokumentov, zakúpte si balík DIGITAL PREMIUM.