Zmluvu o nájme spíšte podľa zákona

Kúpili ste nehnuteľnosť pre svoje dieťa, ktoré ešte nejaký čas bude bývať s vami? Môžete ho počas tohto obdobia prenajať. Prečo je pre vás krátkodobý prenájom bytu bezpečnejší, vysvetľuje advokát Marek Hraška.

1. Celkový čas
Najdôležitejšou podmienkou krátkodobého prenájmu je, že váš nájom je skutočne krátkodobý. Takýto nájom môže podľa v zmluvy trvať najdlhšie na dva roky. V prípade potreby sa môžu strany dohodnúť na predĺžení nájmu o ďalšie dva roky. Urobiť tak však môžu najviac dvakrát po sebe. Z toho vyplýva, že takýto podnájom môže trvať maximálne šesť rokov, aby bol považovaný za krátkodobý.

2. Zvýšenie poplatkov
Krátkodobý nájom zabezpečuje oproti klasickému prenájmu, ktorý sa riadi len Občianskym zákonníkom a nie je zrealizovaný na základe zákona o krátkodobom nájme bytu, možnosť v prípade nutnosti zvýšiť sumu nájomného. Obe strany sa môžu dohodnúť na prípadoch, kedy by mohol prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné alebo úhrady za služby, ktoré s prenájmom súvisia. Najmä ak ide o zvýšenie cien energií alebo nárast cien v dôsledku inflácie. Zúčastnené strany si môžu podľa potreby dohodnúť aj ďalšie dôvody zvýšenia.

Pozor!
Občiansky zákonník jednostrannú zmenu výšky nájomného, realizovanú len na základe dohody strán, neupravuje. Preto aj keď v klasickej nájomnej zmluve bude takáto možnosť upravená, prípadné spory môžu viesť k nepriaznivým súdnym rozhodnutiam pre prenajímateľa. A to najmä vtedy, keď bude táto zmluva vyhotovená nekvalitne. Zmenu výšky nájomného však umožňuje práve zákon o krátkodobom nájme bytu

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Nenechajte sa obmedzovať

Vzory dokumentov sú exkluzívnym obsahom balíka DIGITAL PREMIUM. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k sekcii Vzory dokumentov, zakúpte si balík DIGITAL PREMIUM.