Vlastníctvo potvrdí až zápis v katastri

Na predaj pozemku, bytu či stavby nestačí len podpis kúpnej zmluvy. Ich vlastníkom sa kupec stane až zápisom vlastníctva do katastra. Ako bez chýb zostaviť, vyplniť a poslať návrh na vklad, aby vám ho kataster nevrátil späť s výzvou na doplnenie, vám podrobne vysvetlia experti.

Návrh na začatie katastrálneho konania je administratívny úkon, ktorý iniciuje rôzne typy katastrálnych konaní. Situáciu približuje advokát Pavol Szabó z advokátskej kancelárie GHS Legal. Podľa neho spôsob, ako návrh zostaviť a vyplniť, závisí predovšetkým od typu právneho úkonu, ktorý je podkladom na začatie príslušného konania.

„Z praktických skúseností môžeme uzavrieť, že na súkromné účely sa vo väčšine prípadov stretávame s návrhmi, prostredníctvom ktorých sledujú účastníci zmluvy záujem, aby sa rozhodnutím okresného úradu docielil prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Najčastejšie ide o vlastnícke právo k pozemku, k stavbe alebo k bytu,“ hovorí advokát.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Nenechajte sa obmedzovať

Vzory dokumentov sú exkluzívnym obsahom balíka DIGITAL PREMIUM. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k sekcii Vzory dokumentov, zakúpte si balík DIGITAL PREMIUM.