Zmluva o pôžičke

Privysoký úrok pôžičky vám súd nemusí uznať

Chcete si od známeho požičať peniaze? Alebo chce túto službu niekto od vás? Požičané peniaze si poistite písomnou dohodou. Ako správne spísať zmluvu o pôžičke a čo v nej určite nevynechať, vysvetľuje advokát Erik Schwarcz z advokátskej kancelárie GHS Legal.

1. Písomné vyhotovenie
Zmluva o pôžičke je reálnym kontraktom, ktorým veriteľ prenecháva dlžníkovi druhovo určené veci. Najčastejšie ide o požičanie peňazí. Dlžník sa zaväzuje vrátiť veci rovnakého druhu. Zmluvu o pôžičke nemusíte uzavrieť písomne, jej písomnú formu by ste mali voliť najmä preto, aby sa predišlo neurčitostiam a dohadom o zmluvných podmienkach, hlavne o výške dohodnutého úroku.

2. Predmet pôžičky
Pôžička je skutočnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom, preto okrem presného dohodnutia podmienok je nutné uskutočniť aj reálne odovzdanie jej predmetu. V prípade peňazí treba uviesť v zmluve presnú sumu číslom i slovom.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Nenechajte sa obmedzovať

Vzory dokumentov sú exkluzívnym obsahom balíka DIGITAL PREMIUM. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k sekcii Vzory dokumentov, zakúpte si balík DIGITAL PREMIUM.