Kúpna zmluva na dom, byt a auto

Do kúpnej zmluvy patrí aj prípadná doplnková stavba.

Predávate dom alebo byt? Vyvarujte sa chýb v kúpnej zmluve. O detailoch listiny, ktoré v nej nesmú chýbať, hovorí advokát Pavol Szabó z advokátskej kancelárie GHS Legal.

1. PREDÁVAJÚCI A KUPUJÚCI
Kúpna zmluva na dom je štandardnou kúpnou zmluvou na nehnuteľnosť. V prvom rade platí, že musí byť uzatvorená písomne. Zmluvu podpisujú predávajúci ako vlastník nehnuteľnosti a kupujúci. Ak je niektorý z účastníkov právnická osoba, musia byť o nej v listine uvedené údaje ako názov, identifikačné číslo, sídlo a adresa na doručovanie, ak je odlišná od sídla.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Nenechajte sa obmedzovať

Vzory dokumentov sú exkluzívnym obsahom balíka DIGITAL PREMIUM. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k sekcii Vzory dokumentov, zakúpte si balík DIGITAL PREMIUM.