Kúpna zmluva na pozemok a pôdu

Vaše peniaze za pozemok môže uschovať notár.

Kupujete pozemok na podnikanie v poľnohospodárstve alebo na stavbu domu? Neurobte chyby v kúpnej zmluve. Na detaily listiny upozorňuje advokátka Helena Vasiľová z advokátskej kancelárie GHS Legal.

1. PREVOD VLASTNÍCTVA
Štandardný typ kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť sa riadi Občianskym zákonníkom. Nemá také množstvo špecifík a nevyžaduje si ďalšie potvrdenia a dokumenty, ako je to napríklad pri prevode vlastníctva k bytu či nebytovému priestoru. Pri kúpe alebo predaji pozemku je nevyhnutnosťou zmluva, ktorá musí mať písomnú formu.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Nenechajte sa obmedzovať

Vzory dokumentov sú exkluzívnym obsahom balíka DIGITAL PREMIUM. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k sekcii Vzory dokumentov, zakúpte si balík DIGITAL PREMIUM.