V závete môžete určiť iné podiely

Závetom môžete sami rozhodnúť, ako sa rozdelí dedičstvo, ktoré zanecháte. Pri jeho spísaní musíte však striktne dodržať formálne požiadavky. Nie je ich veľa, ale ak ich nedodržíte, závet e neplatný. Advokáti Slavomír Rabatin a Marek Hraška radia, ako listinu vyhotovíte.

 Zákon pripúšťa tri spôsoby spísania závetu:

  1. Na stroji alebo na počítači, pri vašom podpise ako poručiteľa však musia byť dvaja svedkovia – pozor, nemôžu to byť dedičia.
  2. Napíšete ho a podpíšete vlastnou rukou a celý. Inak neplatí.
  3. U notára vo forme notárskej zápisnice.

Podiely na majetku

  1. Ak svoj majetok odkazujete viacerým dedičom, vždy musíte uviesť, v akom podiele má ten-ktorý dedič váš majetok získať. Podiel môže byť určený zlomkom alebo percentom. Keď neuvediete v závete žiaden podiel dediča, vami určení dedičia budú dediť majetok rovnakým dielom. Poručiteľ v našom prípade dvom deťom odkázal polovicu majetku.

Rada advokáta: Pamätajte na neopomenuteľných dedičov – váš plnoletý potomok musí dostať aspoň polovicu svojho zákonného podielu. Váš maloletý potomok musí dostať aspoň toľko, koľko robí jeho zákonný dedičský podiel a ten závisí od počtu detí, ako aj od toho, či ste v čase smrti boli v manželskom zväzku. Advokát Slavomír Rabatin upozorňuje, že keď to nedodržíte, bude v tejto časti neplatný. Ak ste boli v čase smrti v manželskom zväzku, notár najskôr vysporiada spoločné bezpodielové aj podielové spoluvlastníctvo, ktoré ste mali s manželkou alebo manželom, a až potom sa zistí majetkový základ, pre ktorý platí závet.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Nenechajte sa obmedzovať

Vzory dokumentov sú exkluzívnym obsahom balíka DIGITAL PREMIUM. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k sekcii Vzory dokumentov, zakúpte si balík DIGITAL PREMIUM.