Zastúpením beriete na seba riziká

Nie ste spokojní s výškou penzie a sťažnosť adresujete redakcii, aby sa vaším prípadom zaoberala. Alebo chcete vybaviť doklady na úradoch za nevládnu osobu. Bez splnomocnenia to nepôjde.

Bežne sa aj novinári dostávajú do situácie, keď sa na úrade zaujímajú o nejakú konkrétnu vec. Napríklad, HN oslovil čitateľ nespokojný s výškou svojej penzie. Ďalší sa sťažoval, že pri vymeraní invalidného dôchodku mu Sociálna poisťovňa nezohľadnila všetky obdobia zamestnania v zahraničí. Za akých podmienok môže redaktor vyžadovať podrobné informácie z jeho spisu, do akej miery môže pomôcť pri preskúmaní rozhodnutia? Stačí k tomu obyčajná e-mailová komunikácia alebo je potrebné splnomocnenie dotyčnej osoby?

„V každom prípade je splnomocnenie nevyhnutné, ak máte konať v mene inej osoby,“ vraví advokát Milan Ficek z Advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková.

„Pokiaľ ide o invalidný dôchodok, tento sa priznáva v správnom konaní, v ktorom môže účastník využiť právo podať opravný prostriedok,“ reaguje advokát. Pripomína, že sporné prípady môžu riešiť v zastúpení advokátov alebo sa dať zastúpiť aj osobou, ktorú si zvolia ako zástupcu. „Plnomocenstvo však musí byť udelené vždy písomne alebo do zápisnice,“ vraví Ficek.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Nenechajte sa obmedzovať

Vzory dokumentov sú exkluzívnym obsahom balíka DIGITAL PREMIUM. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k sekcii Vzory dokumentov, zakúpte si balík DIGITAL PREMIUM.