Dielo si objednajte licenčnou listinou

Poznáte rozdiel medzi licenčnou zmluvou a listinou o vytvorení diela na objednávku? Ak totiž chcete dielo ďalej predávať, v takom prípade musíte nielen uzavrieť autorskú zmluvu, ale mať aj licenciu od autora.

Zmluva o vytvorení diela
Zmluva o vytvorení diela na objednávku je autorská zmluva, ktorou sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa autorské dielo. Za dielo sa pritom považuje iba literárne, umelecké alebo vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Príkladom je hudobné dielo, maľba, socha alebo fotografické dielo. Zmluvu o vytvorení diela na objednávku si preto nesmiete zamieňať so zmluvou o dielo, ktorej predmetom môže byť vytvorenie akéhokoľvek, nielen autorského diela. Na základe listiny o vytvorení diela na objednávku autor vytvorí pre objednávateľa autorské dielo, ktoré mu odovzdá na hmotnom nosiči. Napríklad hudobné dielo odovzdá na CD nosiči a literárne dielo odovzdá vo forme rukopisu napísaného na papieri. Odovzdaním diela sa objednávateľ stáva vlastníkom hmotného nosiča, na ktorom je dielo zachytené, avšak nestáva sa vlastníkom samotného autorského diela a nie je ani oprávnený vytvorené autorské dielo použiť.


Dôležité údaje:

1. Identifikácia zmluvných strán – označenie, kto je autor a kto objednávateľ.

2. Vymedzenie autorského diela ako predmetu zmluvy – vymedzenie, aké dielo má autor pre objednávateľa vytvoriť.

3. Záväzok autora vytvoriť pre objednávateľa dohodnuté dielo.

4. Uvedenie, či je objednávateľ povinný autorovi zaplatiť za dielo odplatu, alebo bude dielo vytvorené bezodplatne.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Nenechajte sa obmedzovať

Vzory dokumentov sú exkluzívnym obsahom balíka DIGITAL PREMIUM. Pokiaľ chcete získať neobmedzený prístup k sekcii Vzory dokumentov, zakúpte si balík DIGITAL PREMIUM.